บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๐๕ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๐๘ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๔ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๘๐ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๖ พ.ศ.๒๕๒๓
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 245 พ.ศ.2526
เริงสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 268 พ.ศ.2527
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 243 พ.ศ.2525
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 50 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 48 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 47 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 46 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 40 พ.ศ.2532
นักชกสิบทิศ ฉบับ มวยสิบทิศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 316 พ.ศ.2531
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 41 พ.ศ.2532
แชมป์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 46 พ.ศ.2529
น็อค ปีที่ 1 ฉบับที่ 33 พ.ศ.2531
น็อค ปีที่ 1 ฉบับที่ 30 พ.ศ.2531
น็อค ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2531
น.ส.พ มวยทีวี ฉบับ มวยตู้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 พ.ศ.2531
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 49 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 2 ฉบับที่ 83 พ.ศ.2533
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 2 ฉบับที่ 84 พ.ศ.2533
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 2 ฉบับที่ 85 พ.ศ.2533
น.ส.พ มวยทีวี ฉบับ มวยตู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 85 พ.ศ.2531
น็อคเอ้าท์ฉบับ มวยสยาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 203 พ.ศ.2532
น.ส.พ มวยทีวี ฉบับ มวยตู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 71 พ.ศ.2531
น็อค ปีที่ 1 ฉบับที่ 32 พ.ศ.2531
ยอดนักสู้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 429 พ.ศ.2531
อาณาจักรมวย ปีที่ 3 ฉบับที่ 123 พ.ศ.2526
อาณาจักรมวย ปีที่ 3 ฉบับที่ 120 พ.ศ.2526
อาณาจักรมวย ปีที่ 3 ฉบับที่ 122 พ.ศ.2526
มวยอาณาจักร ปีที่ 5 ฉบับที่ 251 พ.ศ.2529
มวยอาณาจักร ปีที่ 3 ฉบับที่ 147 พ.ศ.2527
มวยอาณาจักร ปีที่ 5 ฉบับที่ 253 พ.ศ.2529
นักชกสิบทิศ ฉบับ มวยสิบทิศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 311 พ.ศ.2531
ไฟเตอร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 28 พ.ศ.2528
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 45 พ.ศ.2532
เปิดโลกทีวี กีฬามวย ปีที่ 1 ฉบับที่ 44 พ.ศ.2532
น.ส.พ มวยทีวี ฉบับ มวยตู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 65 พ.ศ.2530
น็อคเอ้าท์ฉบับ มวยสยาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 187 พ.ศ.2531
น็อคเอ้าท์ฉบับ มวยสยาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 195 พ.ศ.2532
น.ส.พ มวยทีวี ฉบับ มวยตู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 64 พ.ศ.2530
เริงสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 301 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 136 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 132 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 134 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 135 พ.ศ.2528
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 241 พ.ศ.2525
ทีวีพูล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1283 พ.ศ 2558

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่