เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 242 พ.ศ.2525
มวยอาณาจักร ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 พ.ศ.2527
ลานโพธิ์ ฉบับพิเศษรวมเล่ม ชุดที่ 4 รวมเล่มที่ 31-40 ก.ย.-ธ.ค. 2518
ลานโพธิ์ รวมเล่ม ชุดที่ 14 รวมเล่มที่ 131-140 พ.ศ.2521
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๕๘ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๗๔ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๗๓ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๖๗ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๕๕ พ.ศ ๒๕๕๘
มวยอาณาจักร ปีที่ 2 ฉบับที่ 104 พ.ศ.2526
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 387 พ.ศ.2524
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 388 พ.ศ.2524
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 110 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 113 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 117 พ.ศ.2528
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 394 พ.ศ.2524
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 191 พ.ศ.2529
มวยอาณาจักร ปีที่ 5 ฉบับที่ 213 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 166 พ.ศ.2528
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 285 พ.ศ.2527
เริงสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 260 พ.ศ.2526
สุริยา ฉบับที่ 7 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 8 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 139 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 189 พ.ศ.2530
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 233 พ.ศ.2525
เริงสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 296 พ.ศ.2528
สุริยา ฉบับที่ 12 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 118 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 119 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 120 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 123 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 121 พ.ศ.2528
ซุปเปอร์ฮิท สุดมันส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2526
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 278 พ.ศ.2527
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 276 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 125 พ.ศ.2528
เรื่องจริง ปีที่ 6 ฉบับที่ 272 พ.ศ.2526
สยามรัฐ ปีที่ 18 ฉบับที่ 33 พ.ศ.2515
สยามรัฐ ปีที่ 19 ฉบับที่ 18 พ.ศ.2515
สยามรัฐ ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2514
สยามรัฐ ปีที่ 17 ฉบับที่ 38 พ.ศ.2514
สยามรัฐ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2516
สยามรัฐ ปีที่ 17 ฉบับที่ 36 พ.ศ.2514
สยามรัฐ ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2516

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่