อักษรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ 2522
ศิลปากร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๕ พ.ศ ๒๕๓๖
ศิลปากร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๖
in MAGAZINE ฉบับที่ 145 ปี 2011
in MAGAZINE ฉบับที่ 137 ปี 2010
in MAGAZINE ฉบับที่ 135 ปี 2010
ดารายุคใหม่ ปีที่17 ฉบับที่ 370 พ.ศ 2557
Lisa VOL.6 NO.6 10.2.2005
Lisa VOL.6 NO.40 13.10.2005
Lisa VOL.12 NO.21 8.6.11
มิติที่ 4 ฉบับที่ 36 พ.ศ 2526
มิติที่ 4 ฉบับที่ 43 พ.ศ 2527
มิติที่ 4 ฉบับที่ 44 พ.ศ 2527
มิติที่ 4 ฉบับที่ 47 พ.ศ 2527
ทราย ฉบับที่ 16 พ.ศ 2532
บงกช นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 75 พ.ศ 2527
ฟ้านารี ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ ๒๕๒๑
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ ๒๕๒๑
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ ๒๕๒๑
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๔ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๖ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๗ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๙ พ.ศ ๒๕๒๐
ฟ้านารี นิตยสารรายเดือน ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ ๒๕๒๐
พบโลก ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๔ เมษายน ๒๕๓๕
เที่ยวสนุก ปีที่ 14 ฉบับที่ 79 กันยายน-ตุลาคม 2537
พบโลก ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
พบโลก ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕
Study ฉบับ แหล่งท่องเที่ยว พังงา
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 16 ฉบับที่ 189 ประจำเดือนมิถุนายน 2543
เดินทางท่องเที่ยว ปีที่ 4 พฤศจิกายน 2526
เที่ยวท่องแดน ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ตุลาคม 2525
ท่องโลก ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2526
ท่องโลก ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2526
เที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 3 กันยายน-ตุลาคม 2525
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 ประจำเดือนพฤษภาคม 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 14 ฉบับที่ 165 ประจำเดือนมิถุนายน 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2542
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 15 ฉบับที่ 169 ประจำเดือนตุลาคม 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 12 ฉบับที่ 142 ประจำเดือนกรกฎาคม 2539
เงื่อนริษยา ช่อง7
บอดี้การ์ดแดดเดียว ช่อง3
ผีขี้เหงา ช่อง7
ยอดรักร้อยล้าน ช่อง7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่