มวยอาณาจักร ปีที่ 5 ฉบับที่ 209 พ.ศ.2528
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 383 พ.ศ.2524
จีน นิตยสารภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 พ.ศ.2532
มวยสยาม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1830 พ.ศ.2551
สารพรรคประชาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕๗ พ.ศ.๒๕๑๓
สารพรรคประชาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๑๓
สารพรรคประชาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕๐ พ.ศ.๒๕๑๓
สารพรรคประชาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ.๒๕๑๓
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 235 พ.ศ.2525
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 272 พ.ศ.2527
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 242 พ.ศ.2525
มวยอาณาจักร ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 พ.ศ.2527
ลานโพธิ์ ฉบับพิเศษรวมเล่ม ชุดที่ 4 รวมเล่มที่ 31-40 ก.ย.-ธ.ค. 2518
ลานโพธิ์ รวมเล่ม ชุดที่ 14 รวมเล่มที่ 131-140 พ.ศ.2521
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๕๘ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๗๔ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๗๓ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๖๗ พ.ศ ๒๕๕๘
สกุลไทย ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๓๑๕๕ พ.ศ ๒๕๕๘
มวยอาณาจักร ปีที่ 2 ฉบับที่ 104 พ.ศ.2526
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 387 พ.ศ.2524
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 388 พ.ศ.2524
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 110 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 113 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 117 พ.ศ.2528
จักรวาลมวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 394 พ.ศ.2524
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 191 พ.ศ.2529
มวยอาณาจักร ปีที่ 5 ฉบับที่ 213 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 166 พ.ศ.2528
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 285 พ.ศ.2527
เริงสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 260 พ.ศ.2526
สุริยา ฉบับที่ 7 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 8 พ.ศ.2527
สุริยา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 139 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 189 พ.ศ.2530
เริงสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 233 พ.ศ.2525
เริงสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 296 พ.ศ.2528
สุริยา ฉบับที่ 12 พ.ศ.2527
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 118 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 119 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 120 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 123 พ.ศ.2528
แชมป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 121 พ.ศ.2528
ซุปเปอร์ฮิท สุดมันส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2526
เริงสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 278 พ.ศ.2527

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่