พ่อแห่งแผ่นดิน ภูกามยาวนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
วารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 95 พ.ศ.2559-2560
วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
สารสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ธ ผู้ทรงเมตตา พัฒนาเพื่อเด็กและเยาวชน แสตมป์ สิ่งสะสม No.01/2560
อย.Report ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 พ.ศ.2559
ทวงยุติธรรม 10 ปี พิศวาสมรณะ เชอรี่แอน สำนักพิมพ์ข่าวสด 2538
วารสารไทย ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๙๔ พ.ศ.๒๕๔๘
วารสารไทย ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๕ พ.ศ.๒๕๕๑
วารสารไทย ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑๔ พ.ศ.๒๕๕๓
วารสารไทย ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๒๒ พ.ศ.๒๕๕๕
วารสารไทย ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๘๑ พ.ศ.๒๕๔๕
ตะวันฉายในม่านเมฆ
เที่ยวรอบโลก ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 พ.ศ.2543
Movie Edition ดาราภาพ Starpics ปีที่ 34 SP.493 10 JUNE 1999
เพื่อนเดินทาง ปีที่ 20 ฉบับที่ 225 พ.ศ.2541
ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 851 พ.ศ 2549
ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 822 พ.ศ 2549
ชีวิตจริง ปีที่ 23 ฉบับที่ 685 พ.ศ 2543
ชีวิตจริง ปีที่ 23 ฉบับที่ 690 พ.ศ 2544
อสท ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๓
CINEMAG ปีที่ 6 ฉบับที่ 132 พ.ศ 2542 TOM CRUISE/EYES WIDE SHUT
CINEMAG ปีที่ 5 ฉบับที่ 105 พ.ศ 2541 MEL GIBSON/LETHAL WEAPON 4
วารสาร สวนดอก ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2520
นิตยสารของกองทัพเรือ นาวิกศาสตร์ ปีที่๙๕ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
นิตยสาร ไสยเวทย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๔๖
สมุนไพรพื้นบ้าน ฉบับที่ 18
กษัตริยา บทประพันธ์ของ ทมยันตี
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๔๕
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน กรกฎาคม 2547
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2548
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๕
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๕
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน กรกฎาคม 2547
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๔๖
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๔๕
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 41 ประจำเดือน เมษายน 2547
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๔
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๕

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่