ร้อยป่า เล่ม 44
เลือดเย็น เล่ม 4
ขายหัวเราะ อันดับ 4
เพ็กฮ้วยเกี่ยม กระบี่เลือดเขียว เล่ม 1
พิชิตสุริยัน เล่ม 5
อสูรจำแลง เล่ม 12
วังปาฏิหาริย์ เล่ม 11
วังปาฏิหาริย์ เล่ม 13
อุ้ยเซี่ยวป้อ เล่ม 5
นวนิยายเรื่องรัตติกัลยา ภาค๒ ต่อจากรัตติกาลยอดรักภาค๑ มี4เล่มจบ
วัดโบราณในเมืองพะเยา
C KIDS นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ No.2+3 24-31 ธ.ค.44
สวดมนต์ทำวัตรแปล ฉบับศิษย์วัดปากน้ำ
พระสยาม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
ดักแด้ ฉบับที่ 76 ปีที่ 10 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2532
วารสาร สันติสุข ปีที่ 40 ฉบับที่ 157 ภาคมาฆบูชา มกราคม - มีนาคม 2540
นักรบไทย ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐
อริยะ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527
รู้รอบตัว ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531
รู้รอบตัว ปีที่ 6 ฉบับที่ 60 มกราคม 2534
รู้รอบตัว ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 กันยายน-ตุลาคม 2535
รู้รอบตัว ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2531
รู้รอบตัว ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2529
โลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เมษายน 2525
พระสยาม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘
พระสยาม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
ปาฐกถา เรื่อง คนลอยน้ำได้ และ ยกพระขึ้นไม่ไหว
พระสยาม ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๕
พระสยาม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓
พระสยาม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๘ กันยายน ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๗ มิถุนายน ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๑ เมษายน ๒๕๒๗
ศูนย์รวม เสียงชาวพุทธ ปีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔
มงคลสาร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๓ มิถุนายน ๒๕๒๗
มงคลสาร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๓๒๗ เมษายน ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๐ มกราคม ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๔ มกราคม ๒๕๓๐
ธรรมสาส์น ชาวพุทธ ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๕
พุทธธรรม ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒๖๐ พ.ศ.๒๕๓๖ ฉบับอาสาฬหบูชา
นิตยสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๗๖ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๓๕
วารสารเพื่อนสัตว์ เมตตา ฉบับปฐมฤกษ์ ธันวาคม 2529
มงคลสาร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๖ มกราคม ๒๕๕๓
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๔๗ ตุลาคม ๒๕๔๔
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่