เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า อาญาเถื่อน เล่ม 14
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า อาญาเถื่อน เล่ม 12
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า มนุษย์ซาตาน เล่ม 9
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า มนุษย์ซาตาน เล่ม 8
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ป่ามหาภัย เล่ม 13
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ป่ามหาภัย เล่ม 1
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ธาตุกระทิง เล่ม 8
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ธาตุกระทิง เล่ม 11
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า เทพธิดาดำ เล่ม 3
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า เทพธิดาดำ เล่ม 4
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ไฟแผ่นดิน เล่ม 3
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ไฟแผ่นดิน เล่ม 5
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ไฟแผ่นดิน เล่ม 7
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ไฟแผ่นดิน เล่ม 8
กระบี่จอมภพ เล่ม 5
หลักโลหิต เล่ม 21
เลือดเย็น เล่ม 1
เลือดเย็น เล่ม 20
เลือดเย็น เล่ม 22
ขุนศึกมหาราช เล่ม 3
ร้อยป่า เล่ม 44
เลือดเย็น เล่ม 4
ขายหัวเราะ อันดับ 4
เพ็กฮ้วยเกี่ยม กระบี่เลือดเขียว เล่ม 1
พิชิตสุริยัน เล่ม 5
อสูรจำแลง เล่ม 12
วังปาฏิหาริย์ เล่ม 11
วังปาฏิหาริย์ เล่ม 13
อุ้ยเซี่ยวป้อ เล่ม 5
นวนิยายเรื่องรัตติกัลยา ภาค๒ ต่อจากรัตติกาลยอดรักภาค๑ มี4เล่มจบ
วัดโบราณในเมืองพะเยา
C KIDS นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ No.2+3 24-31 ธ.ค.44
สวดมนต์ทำวัตรแปล ฉบับศิษย์วัดปากน้ำ
พระสยาม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
ดักแด้ ฉบับที่ 76 ปีที่ 10 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2532
วารสาร สันติสุข ปีที่ 40 ฉบับที่ 157 ภาคมาฆบูชา มกราคม - มีนาคม 2540
นักรบไทย ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐
อริยะ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527
รู้รอบตัว ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531
รู้รอบตัว ปีที่ 6 ฉบับที่ 60 มกราคม 2534
รู้รอบตัว ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 กันยายน-ตุลาคม 2535
รู้รอบตัว ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2531
รู้รอบตัว ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2529
โลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เมษายน 2525
พระสยาม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘
พระสยาม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
หนูจ๋า ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2536
ปาฐกถา เรื่อง คนลอยน้ำได้ และ ยกพระขึ้นไม่ไหว
พระสยาม ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๕
พระสยาม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่