สถิติเพื่อการวิจัย
วิชาเอกภาษาไทย
สุภาษิตขงจื้อ
กาดกองต้า ย่านเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง
เอกสารทางประวัติศาสตร์ว่าด้วย จดหมายประวัติศาสตร์ของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา
วัดลี
ตำนานพระธาตุป่าแดงหลวงดอนไชย และ พระรัตนบุนนาคไชยปราการ
สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)
วัฒนธรรมไทย ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๑
วัฒนธรรมไทย ฉบับศิลปาชีพ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
วัฒนธรรมไทย ฉบับศิลปินแห่งชาติ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
วัฒนธรรมไทย ฉบับขนมไทย ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๒
วัฒนธรรมไทย ฉบับผ้าไทย ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๑
วารสารไทย ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๗๙ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๕
SAWASDEE VOLUME 31, NUMBER 10 OCTOBER 2002
SAWASDEE VOLUME 30, NUMBER 12 DECEMBER 2001
SAWASDEE VOLUME 30, NUMBER 4 APRIL 2001
สกาว ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2537
กินรี KINNAREE VOL.15 NO.7 JULY 1998
สกาว ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน 2539
เส้นขอบฟ้า ฉบับที่ 163 ประจำเดือน ธันวาคม 2552
ผาสุก ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๒๕
ผาสุก ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๒๗
ผาสุก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๒๘
SAWASDEE VOLUME 28, NUMBER 10 OCTOBER 1999
Sawasdee VOLUME 17, JULY 1988
ดวงตะวัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2537
ผาสุก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๓๑
ผาสุก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๒๙
กินรี KINNAREE VOL.21 NO.3 MARCH 2004
กินรี KINNAREE VOL.20 NO.11 NOVEMBER 2003
กินรี KINNAREE VOL.17 NO.6 JUNE 2000
SAWASDEE VOLUME 33, NUMBER 5 MAY 2004
ผาสุก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๓๐
SAWASDEE VOLUME 29, NUMBER 7 JULY 2000
SAWASDEE VOLUME 30, NUMBER 10 OCTOBER 2001
KLASS ปีที่ 9 เล่มที่ 40 กันยายน-พฤศจิกายน 2546
MADAME TUSSAUD\'S พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
กินรี KINNAREE VOL.16 NO.8 AUGUST 1999
CENTRAL PREMIERE 69 MARCH-APRIL 2001
KLASS ปีที่ 9 เล่มที่ 38 มีนาคม-พฤษภาคม 2546
GAMEFISH BOAT MAGAZINE VOL.9 NO.87 NOVEMBER 1995
HOLIDAY TIME IN Thailand Vol.26 No.3 MAY-JUNE 1986
HOLIDAY TIME IN Thailand Vol.26 No.4 JUL AUG 1986
นิตยสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ฉบับภาษาจีนทั้งเล่ม
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 ประจำเดือนพฤษภาคม 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 14 ฉบับที่ 165 ประจำเดือนมิถุนายน 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2542
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 15 ฉบับที่ 169 ประจำเดือนตุลาคม 2541
แค้มปิ้งท่องเที่ยว ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2541

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่