นิราศตังเกี๋ย นิราศพระอภัยมณี นิราศอนุเสาวรีย์สุนทรภู่
เฟี้ยว ฉบับ คำสารภาพ ปีที่2 ฉบับที่ 92 พ.ศ 2533 ผ่ามงกุฎแห่งความงาม น.สเชียงใหม่ ปี2533 รวมภาพ
ความพยาบาท
บทละครรำ ละครดึกดำบรรพ์เรื่อง ศกุนตลา บทความเรียง และบทละครร้อง เรื่องสาวิตตรี
ศกุนตลา - สาวิตตรี
ศกุนตลา - สาวิตตรี
หัวใจทอง และ การเมืองเรื่องรัก
ENGLISH FOR THAI STUDENTS (หนังสือไม่มีแล้ว)
ENGLISH FOR THAI STUDENTS (NEW EDITION) BOOK III (หนังสือไม่มีแล้ว)
ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
MASTERS OF THE UNIVERSE The lron Master(หนังสือไม่มีแล้ว)
เมจิคทีวี ฉบับพิเศษ อวสาน สกายไรเดอร์ (หนังสือไม่มีแล้ว)
หนังสือชุดเสริมประสบการณ์วิชา คณิตศาสตร์ ม.3 ค311 ค312 ค321 ค322
แผนการสอน วิชาลูกเสือ ระดับประถมศึกษา (หนังสือไม่มีแล้ว)
บาลี-สันสกฤต ที่สัมพันธ์กับภาษาไทย (หนังสือไม่มีแล้ว)
แบบเรียนภาษาล้านนา (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือการสอน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม ๑ (หนังสือไม่มีแล้ว)
หนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หนังสือไม่มีแล้ว)
แบบฝึกการเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม2 (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือครู ENGLISH IS FUN BOOK 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หนังสือไม่มีแล้ว)
กิจกรรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือครู English Is Fun Book II ชั้นประถมศึกษาปีที่5 (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือครูเฉลย หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือ ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 ว 041 (หนังสือไม่มีแล้ว)
รวมข้อสอบ QUOTA CMU ปี 29-35 วิชาฟิสิกส์ (หนังสือไม่มีแล้ว)
ไท้เก๊กเตียซำฮง (ฤทธิ์หมัดสท้านบู้ลิ้ม) 3 เล่มจบ (หนังสือไม่มีแล้ว)
ศัพท์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Z (หนังสือไม่มีแล้ว)
สุภาษิตสามภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย คุณความดีการศึกษา (หนังสือไม่มีแล้ว)
คู่มือภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คู่มือภาษาไทย ท ๒๐๓ ท ๒๐๔ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คู่มือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม๑ สำหรับชั้นมัธยมปีที่๑ (ม.๑)
คู่มือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม๓ สำหรับชั้นมัธยมปีที่๓ (ม.๓)
เก็งข้อสอบ พิชิต GAT-PAT, O-NET ฟิสิกส์
เก็งข้อสอบ พิชิต GAT-PAT, O-NET ภาษาอังกฤษ
หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส๐๑๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมือง
การบัญชี 1-2
แนวการสอนสำเร็จรูป (คู่มือครูสอนป.4)
เก็งข้อสอบ พิชิต GAT-PAT, O-NET เคมี
เก็งข้อสอบ พิชิต GAT-PAT, O-NET คณิตศาสตร์
ครูดีเด่น ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ๒๕๔๐
ครูดีเด่น ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ๒๕๓๙
คู่มือครูเฉลย หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา ชั้น ม.๒
สุโขทัย มรดกทางวัฒนธรรม
ภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์
ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือ
บทสำหรับแสดงและบทสำหรับอ่าน เรื่อง พระมหาชนก
จากธาตุรู้สู่ความว่าง
MODERN CHEM. 5 ว 035 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6
อยู่เพื่อโลกหล้า
จากพี่ถึงน้อง หนังสือที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2514

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่