อนุทินคู่ชีวิต ปีที่ 30 ฉบับที่ 465 พ.ศ 2540
อนุทินคู่ชีวิต ปีที่ 22 ฉบับที่ 330 พ.ศ 2534
นิตยสาร ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ศ 2541
สกรีน ปีที่ 3 ฉบับที่ 5/14 ปีที่ 2 พ.ศ 2527 ภาคพิเศษ ประวัติหนังเพลง
ท๊อป ป๊อป นิตยสารรายเดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 พ.ศ 2528
TRIO 1 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Road to University ภาษาอังกฤษ
SHARPEN YOUR ENGLISH แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับวิชาการ ๑-๒ ปีที่๑๔ พ.ศ ๒๕๑๙
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ ๕ ปีที่๑๑ พ.ศ ๒๕๑๖
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ ๑๒ ปีที่๑๐ พ.ศ ๒๕๑๕
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภัยเหลือง ภาค๒
PROGRESS MAGAZINE VOL. 12 NO 245
PROGRESS ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๘๙ VOL. 18 NO 389
PROGRESS ปีที่ 16 ฉบับที่ 337 พ.ศ2513
PROGRESS ปีที่ 15 ฉบับที่ 309 พ.ศ2512
PROGRESS ปีที่ 15 ฉบับที่ 317 พ.ศ2512
PROGRESS ปีที่ 17 ฉบับที่ 369 VOL. 17 NO 369
PROGRESS ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๙๒ VOL. 18 NO 392
PROGRESS ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๙๐ VOL. 18 NO 390
PROGRESS MAGAZINE VOL. 12 NO 246
PROGRESS ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๘๓ VOL. 18 NO 383
เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2525
เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ 2525
เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ 2524
เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อมวลชน FUTURE vol.3 No.6 1983
เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อมวลชน FUTURE vol.2 No.10 1983
PROGRESS ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๘๑ VOL. 18 NO 381
บาสสยามรายเดือน สแลมดั๊งก์ ปีที่ 3 No.32
บาสสยามรายเดือน สแลมดั๊งก์ ปีที่ 3 No.26
บาสสยามรายเดือน สแลมดั๊งก์ ปีที่ 4 No.45
ฮ่องกงซุปเปอร์สตาร์ อินคอนเสิร์ต
ภาพยนต์บันเทิง ปีที่ 22 ฉบับที่ 975 พ.ศ 2538
วันศุกร์ นิตยสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 51 ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2535 ฟ้า..จรดดิน
วันศุกร์ นิตยสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 74 ประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2536 ตื้อไว้ก่อน..พ่อสอนไว้
ดาราภาพยนต์ ประมวลภาพ พิธีมงคลสมรส สุวนันท์ ดนุพร
ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน
ตำนานชีวิต เพชรา เชาวราษฎร์
พรหมชาติ ฉบับโหรราษฎร์
อาชญากรรม เล่ม 145
วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พ.ศ 2517
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๓ เล่มที่๒ พ.ศ ๒๕๑๗
อนุทินคู่ชีวิต ดารา-นักร้อง ปีที่ 22 ฉบับที่ 329 พ.ศ 2534
ลลนา ฉบับที่ 488 พ.ศ 2536
บาสสยามรายเดือน สแลมดั๊งก์ ปีที่ 3 No.31
ฆ่าพวกเราทำไม
เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 พ.ศ 2526
หญิงไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 678 ฑ.ศ 2547
หนังสือส่งเสริมการอ่าน หนุ่มชาวนา ระดับมัธยมศึกษา
ปีเตอร์แพน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่