กาลานุกรม พระพุทธศานาในอารยธรรมโลก
กุลสตรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 359 พ.ศ 2529
กุลสตรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 335 พ.ศ 2528
หญิงไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 849 พ.ศ 2554
ขวัญเรือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 999 พ.ศ 2556
ขวัญเรือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 998 พ.ศ 2556
หญิงไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 874 พ.ศ 2555
หญิงไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 851 พ.ศ 2554
หญิงไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 475 พ.ศ 2538
เมืองเกษตร วัวเศรษฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2549
เมืองเกษตร วัวเศรษฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2549
evo ฉบับที่ 31 ปี 2010
หญิงไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 181 พ.ศ 2526
หญิงไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 205 พ.ศ 2527
หญิงไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 266 พ.ศ 2529
เบญจ กัลยาณี 10/4 พ.ศ.2525
กุลสตรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 330 พ.ศ 2527
กุลสตรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 360 พ.ศ 2529
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 700 พ.ศ 2547
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 703 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 707 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 705 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 710 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 708 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 713 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 712 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 717 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 720 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 716 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 716 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 725 พ.ศ 2548
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 727 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 729 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 733 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 737 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 740 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 738 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 746 พ.ศ 2549
หญิงไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 754 พ.ศ 2550
หญิงไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 751 พ.ศ 2550
หญิงไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 750 พ.ศ 2550
เล่นทองให้รวย
เจ้าสาวบ้านไร่
เจ้าสาวบ้านไร่
บ่วงรัก
เทใจรักนักวางแผน
ตาเบบูญ่า
พิษกุหลาบ
กุหลาบร้ายกลายรัก
ชีวิตจริง ปีที่ 33 ฉบับที่ 1062 พ.ศ 2554

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่