สตาร์นิวส์ เล่มที่ 137 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 502 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 504 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 486 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 496 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 497 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 514 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 494 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 516 Vol.8 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 493 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 485 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 510 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 511 Vol.9 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1321 พ.ศ 2558
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1324 พ.ศ 2558
Z Star ลูกทุ่ง พ.ศ.2558
Secret ปีที่ 5 ฉบับที่ 115 พ.ศ.2556
Secret ปีที่ 7 ฉบับที่ 154 พ.ศ.2557
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 95 พ.ศ.2555
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 98 พ.ศ.2555
S Cawaii 2012
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 พ.ศ.2555
Hilight GAT/PAT 56
SPICY Vol 9 Issue 378 2011
SPICY Vol 10 Issue 411 2012
SPICY Vol 12 Issue 525 2014
SPICY Vol 12 Issue 524 2014
SPICY Vol 11 Issue 455 2013
SPICY Vol 10 Issue 437 2013
SPICY Vol 11 Issue 447 2013
SPICY Vol 8 Issue 310 2010
SPICY Vol 10 Issue 428 2012
SPICY Vol 4 Issue 120 2007
SPICY Vol 4 Issue 117 2006
SPICY Vol 4 Issue 96 2006
SPICY Vol 11 Issue 482 2013
SPICY Vol 4 Issue 132 2007
SPICY Vol 4 Issue 95 2006
SPICY Vol 4 Issue 87 2006
SPICY Vol 9 Issue 351 2010
SPICY Vol 9 Issue 376 2011
SPICY Vol 6 Issue 231 2009
SPICY Vol 4 Issue 110 2006
SPICY Vol 4 Issue 111 2006
SPICY Vol 10 Issue 405 2012
SPICY Vol 6 Issue 184 2008
SPICY Vol 11 Issue 446 2013
LIVE ปีที่ 3 ฉบับที่ 73 พ.ศ.2554
SPICY Vol 10 Issue 432 2013
SPICY Vol 11 Issue 473 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่