ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1227 พ.ศ 2556
ทีวีพูล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1091 พ.ศ 2554
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 866 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1069 พ.ศ 2553
นิตยสาร SHAPE Volume 2 Number 21 2007
ทีวีพูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 890 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 856 พ.ศ 2549
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 878 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1250 พ.ศ 2557
ทีวีพูล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1071 พ.ศ 2553
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 874 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 894 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 847 พ.ศ 2549
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 869 พ.ศ 2550
นิตยสาร STAR\'S album ปีที่ 13 ฉบับ 477 พ.ศ.2550
I LIKE VOL.10 No.220 2012
Lisa VOL.12 NO.21 8.6.11
HUG ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 1130 พ.ศ 2555
HUG ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1229 พ.ศ 2556
ทีวีพูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 888 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1287 พ.ศ 2558
front: Shopping 01 2015
เรื่องย่อละคร อย่าลืมฉัน
lemonade VOLUME 2 NUMBER 32 พ.ศ.2555
เธอกับฉัน ปีที่ 23 ฉบับที่ 548 พ.ศ.2549
ทีวีพูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1026 พ.ศ 2553
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1245 พ.ศ 2557
MAXIMUM SPEED MAGAZINE ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 พ.ศ.2554
ทีวีอินไซด์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 406 พ.ศ.2554
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 116 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 130 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 154 Vol.3 พ.ศ.2550
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 137 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 502 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 504 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 486 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 496 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 497 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 514 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 494 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 516 Vol.8 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 493 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 485 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 510 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 511 Vol.9 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1321 พ.ศ 2558
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1324 พ.ศ 2558
Z Star ลูกทุ่ง พ.ศ.2558

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่