ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 856 พ.ศ 2549
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 878 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1250 พ.ศ 2557
ทีวีพูล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1071 พ.ศ 2553
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 874 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 847 พ.ศ 2549
ทีวีพูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 869 พ.ศ 2550
นิตยสาร STAR\'S album ปีที่ 13 ฉบับ 477 พ.ศ.2550
I LIKE VOL.10 No.220 2012
HUG ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 1130 พ.ศ 2555
HUG ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1229 พ.ศ 2556
ทีวีพูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 888 พ.ศ 2550
ทีวีพูล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1287 พ.ศ 2558
front: Shopping 01 2015
lemonade VOLUME 2 NUMBER 32 พ.ศ.2555
ทีวีพูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1026 พ.ศ 2553
ทีวีพูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1245 พ.ศ 2557
MAXIMUM SPEED MAGAZINE ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 พ.ศ.2554
ทีวีอินไซด์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 406 พ.ศ.2554
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 116 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 130 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 154 Vol.3 พ.ศ.2550
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 137 Vol.2 พ.ศ.2549
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 502 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 504 Vol.9 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 486 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 496 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 497 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 514 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 494 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 516 Vol.8 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 493 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 485 Vol.8 พ.ศ.2556
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 510 Vol.9 พ.ศ.2557
สตาร์นิวส์ เล่มที่ 511 Vol.9 พ.ศ.2557
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1321 พ.ศ 2558
ทีวีพูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1324 พ.ศ 2558
Z Star ลูกทุ่ง พ.ศ.2558
Secret ปีที่ 5 ฉบับที่ 115 พ.ศ.2556
Secret ปีที่ 7 ฉบับที่ 154 พ.ศ.2557
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 95 พ.ศ.2555
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 98 พ.ศ.2555
S Cawaii 2012
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 พ.ศ.2555
Hilight GAT/PAT 56
SPICY Vol 9 Issue 378 2011
SPICY Vol 10 Issue 411 2012
SPICY Vol 12 Issue 525 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่